Lợi ích của phần mềm quản lý bán hàng AZStore

Phần mềm quản lý bán hàng AZSale nền tảng web

Phần mềm quản lý bán hàng AZSale có nhiều chức năng. Hỗ trợ quản lý bán hàng và các hoạt động kinh doanh. Dưới đây là một số chức năng chính của phần mềm bán hàng:

Quản lý sản phẩm:

 • Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm.
 • Quản lý số lượng tồn kho, thông tin giá cả, mã vạch.

Bán hàng và thanh toán:

 • Tính toán tổng số tiền cần thanh toán cho đơn hàng.
 • Ghi nhận các phương thức thanh toán khác nhau (tiền mặt, thẻ, ví điện tử, etc.).
 • In hoặc gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Quản lý đơn hàng:

 • Tạo, xem và quản lý đơn hàng của khách hàng.
 • Tích hợp thông tin giao hàng và quản lý vận chuyển.

Quản lý khách hàng:

Quản lý khách hàng trong phần mềm quản lý bán hàng là một phần quan trọng để xây dựng mối quan hệ với khách hàng và tối ưu hóa kinh doanh. Dưới đây là cách thức thường được sử dụng để quản lý khách hàng trong phần mềm này:

1. Tạo và Quản lý Hồ Sơ Khách Hàng:

 • Thêm Khách Hàng: Ghi nhận thông tin cá nhân của khách hàng vào hệ thống bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, email, ngày sinh (nếu cần), v.v.
 • Sửa Đổi và Cập Nhật: Cho phép cập nhật thông tin khi có sự thay đổi hoặc bổ sung thông tin mới.

2. Theo Dõi Hành Vi Mua Hàng của Khách Hàng:

 • Ghi nhận lịch sử mua hàng của từng khách hàng, bao gồm sản phẩm mua, số lượng, thời gian mua hàng, v.v.
 • Phân tích hành vi mua hàng để hiểu rõ hơn về sở thích, nhu cầu và xu hướng mua sắm của khách hàng.

3. Quản lý Chương Trình Khuyến Mãi và Ưu Đãi:

 • Ghi nhận các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc điểm thưởng của từng khách hàng để tạo sự động viên và thu hút họ quay lại mua hàng.
 • Tính toán và quản lý điểm thưởng hoặc ưu đãi đối với từng khách hàng.

4. Gửi Thông Tin Marketing và Tương Tác Khách Hàng:

 • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để gửi thông tin marketing như email marketing, tin nhắn SMS, hoặc thông báo về các sự kiện, ưu đãi mới.
 • Tương tác với khách hàng thông qua các kênh như điện thoại, email để tạo sự gần gũi và tăng cường mối quan hệ.

5. Tạo Báo Cáo và Phân Tích Khách Hàng:

 • Tạo báo cáo về số lượng khách hàng, doanh số từng khách hàng, và các thông tin liên quan.
 • Phân tích dữ liệu để đưa ra chiến lược kinh doanh, cải thiện dịch vụ và tối ưu hóa chiến dịch marketing.

6. Tích Hợp Dữ Liệu từ Các Kênh Khác:

 • Tích hợp dữ liệu từ các kênh khác như trang web, mạng xã hội để có cái nhìn toàn diện hơn về khách hàng.

Quản lý khách hàng trong phần mềm quản lý bán hàng giúp cải thiện quan hệ với khách hàng. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh và tối ưu hóa chiến lược bán hàng.

Lợi ích của phần mềm quản lý bán hàng AZStore
Lợi ích của phần mềm quản lý bán hàng AZSale

Quản lý kho:

Trong phần mềm quản lý bán hàng, việc quản lý kho hàng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tồn kho được điều chỉnh chính xác và quản lý hiệu quả. Dưới đây là cách thức thường được sử dụng để quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý bán hàng:

1. Theo dõi và Quản lý Sản Phẩm:

 • Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm trong kho hàng như tên, mã sản phẩm, giá cả, thông số kỹ thuật, mô tả, và hình ảnh.
 • Theo dõi số lượng tồn kho của từng sản phẩm để biết khi nào cần nhập thêm hàng.

2. Nhập và Xuất Hàng:

 • Nhập hàng mới vào kho bằng cách ghi nhận thông tin về số lượng, giá cả, và các thông tin khác liên quan đến sản phẩm.
 • Ghi nhận thông tin về các đơn hàng bán hàng hoặc xuất hàng ra ngoài từ kho để cập nhật số lượng tồn kho.

3. Sử dụng Mã Vạch hoặc Mã QR:

 • Sử dụng mã vạch hoặc mã QR để dễ dàng nhận biết và quản lý sản phẩm trong kho.
 • Quét mã vạch để xác định và ghi nhận số lượng sản phẩm được nhập hoặc bán.

4. Kiểm Kê Tồn Kho Định Kỳ:

 • Thực hiện kiểm kê tồn kho định kỳ để so sánh số lượng hàng thực tế và số liệu trong hệ thống.
 • Điều chỉnh số lượng tồn kho nếu có chênh lệch để đảm bảo sự chính xác.

5. Thống Kê và Báo Cáo:

 • Tạo báo cáo và thống kê về số lượng tồn kho, doanh thu từng sản phẩm, doanh số bán hàng, v.v.
 • Phân tích dữ liệu từ các báo cáo để đưa ra các quyết định quản lý kho hàng hợp lý.

6. Quản lý Vị Trí và Sắp Xếp Sản Phẩm:

 • Xác định vị trí lưu trữ sản phẩm trong kho một cách hợp lý để dễ dàng lấy và sắp xếp hàng hóa.
 • Sắp xếp sản phẩm theo nguyên tắc FIFO (First In, First Out) để đảm bảo sản phẩm cũ được sử dụng trước.

7. Tính Toán và Quản lý Tồn Kho:

 • Tính toán tồn kho theo thời gian thực để đảm bảo thông tin số lượng sản phẩm là chính xác.
 • Quản lý thông tin về hàng tồn kho và cập nhật dữ liệu liên tục.

Quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý bán hàng giúp tối ưu hóa quá trình lưu trữ hàng hóa. Giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu suất quản lý tồn kho.

Có thể bạn quan tâm:
Phần mềm quản lý kho hàng AZStore quy mô vừa và nhỏ.
Phần mềm quản lý phòng khám AZClinic dành cho phòng khám tư nhân.
Phần mềm quản lý nhà hàng AZBar dành cho quán bar, quán bia, quán lẩu.
Thiết kế website tại Hà Tĩnh – Đồng hành cùng MrSea (Văn Biển)!

Báo cáo và phân tích:

 • Tạo báo cáo về doanh số bán hàng, lợi nhuận, tồn kho, v.v.
 • Phân tích dữ liệu để hiểu hành vi mua hàng của khách hàng và xu hướng thị trường.
Màn hình chính phần mềm quản lý bán hàng AZStore
Màn hình chính phần mềm quản lý bán hàng AZSale

Quản lý nhân viên:

Chức năng quản lý nhân viên trong phần mềm bán hàng AZSale cung cấp các công cụ để quản lý thông tin, hoạt động và quyền hạn của nhân viên. Dưới đây là một số tính năng thường có trong chức năng quản lý nhân viên của phần mềm bán hàng:

1. Thêm và Quản lý Thông tin Nhân viên:

 • Thêm Nhân viên: Cho phép thêm thông tin cá nhân của nhân viên vào hệ thống, bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc và thông tin liên quan khác.
 • Quản lý Thông tin: Cho phép sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin nhân viên khi cần thiết.

2. Phân Quyền Truy Cập:

 • Gán Quyền Hạn: Cho phép quản lý gán quyền hạn cụ thể cho từng nhân viên, ví dụ như quyền truy cập vào các chức năng cụ thể của phần mềm (bán hàng, quản lý sản phẩm, báo cáo, etc.).
 • Kiểm Soát Truy Cập: Đảm bảo rằng mỗi nhân viên chỉ có quyền truy cập và thực hiện các chức năng được phân công.

3. Theo Dõi Hoạt Động của Nhân Viên:

 • Ghi Nhận Hoạt Động: Ghi lại các hoạt động được thực hiện bởi mỗi nhân viên trong hệ thống, bao gồm giao dịch bán hàng, việc thêm/xóa sản phẩm, hoặc các hoạt động khác.
 • Báo Cáo Hiệu Suất: Tạo báo cáo về hoạt động của nhân viên để theo dõi hiệu suất làm việc và sản xuất.

4. Quản Lý Lịch làm việc:

 • Xác định Lịch Trực: Cho phép quản lý xác định lịch trực của từng nhân viên, bao gồm giờ làm việc, ca làm, ngày nghỉ và kỳ nghỉ phép.
 • Tính Toán Thù Lao: Tính toán thù lao dựa trên số giờ làm việc hoặc hoạt động bán hàng của nhân viên.

5. Thông tin Liên Quan đến Nhân Viên:

 • Thông Tin Liên Hệ: Lưu trữ thông tin liên hệ, thông tin tài khoản ngân hàng (nếu cần thiết) để quản lý thanh toán lương.
 • Thông Tin Cá Nhân: Lưu trữ các thông tin cá nhân khác như ngày sinh, số CMND (nếu cần thiết).

Tích hợp với hệ thống khác (nếu có):

 • Tích hợp Payroll: Liên kết với hệ thống tính lương để tự động hóa việc thanh toán lương cho nhân viên.

Chức năng quản lý nhân viên trong phần mềm bán hàng giúp tổ chức và quản lý nhân sự một cách hiệu quả. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi hoạt động và hiệu suất làm việc của nhân viên.

Tích hợp các tính năng khác:

 • Kết nối với máy in, máy quét mã vạch.
 • Tương thích với thiết bị di động để quản lý từ xa.
 • Cung cấp tính năng tương tác trực tuyến, đặt hàng trực tuyến.

Các chức năng này giúp nâng cao hiệu suất hoạt động. Tối ưu hóa quy trình bán hàng và quản lý kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để ra quyết định kinh doanh một cách hiệu quả.

Sử dụng mã vạch trong phần mềm quản lý bán hàng AZSale.

Giúp tăng tính chính xác và tối ưu hóa quá trình quản lý hàng hóa. Dưới đây là cách sử dụng mã vạch trong phần mềm quản lý bán hàng:

1. Tạo và Gắn Mã Vạch cho Sản Phẩm:

 • Tạo mã vạch cho từng sản phẩm trong kho hàng. Mỗi sản phẩm sẽ có một mã vạch riêng biệt và duy nhất.
 • Sử dụng máy in mã vạch để tạo và in mã vạch cho sản phẩm. Mã vạch có thể in trực tiếp trên nhãn sản phẩm hoặc trên tem nhãn riêng.

2. Quét Mã Vạch khi Bán Hàng:

 • Sử dụng máy quét mã vạch để quét mã vạch của sản phẩm khi khách hàng mua hàng.
 • Phần mềm sẽ tự động nhận diện mã vạch và thêm sản phẩm tương ứng vào hóa đơn bán hàng.

3. Tìm Kiếm và Theo Dõi Sản Phẩm:

 • Sử dụng tính năng tìm kiếm theo mã vạch để nhanh chóng xác định thông tin của sản phẩm trong kho.
 • Theo dõi số lượng tồn kho dựa trên các hoạt động mua bán và nhập xuất sản phẩm qua quét mã vạch.

4. Kiểm Kê và Quản Lý Tồn Kho:

 • Thực hiện kiểm kê tồn kho bằng cách quét mã vạch của từng sản phẩm để so sánh với dữ liệu trong hệ thống.
 • Quản lý tồn kho dễ dàng hơn và giảm thiểu sai sót trong việc ghi nhận số lượng tồn kho.

5. Tạo Báo Cáo và Thống Kê:

 • Phần mềm quản lý bán hàng có thể tạo báo cáo về số lượng sản phẩm bán được, tồn kho, doanh thu theo từng mã vạch.
 • Thống kê và phân tích dữ liệu từ mã vạch để hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh và chiến lược bán hàng.

Sử dụng mã vạch trong phần mềm quản lý bán hàng giúp tối ưu hóa quá trình quản lý hàng hóa. Tăng cường chính xác và hiệu quả trong việc ghi nhận, bán hàng và quản lý tồn kho.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *