php object oriented programming

Lộ trình các bước học lập trình PHP cơ bản

Lập trình PHP là một kỹ năng quan trọng trong phát triển web. Dưới đây là một lộ trình cơ bản về các bước học lập trình PHP cho người mới bắt đầu:

Bước 1: Học cú pháp PHP cơ bản

 • Bắt đầu từ những khái niệm cơ bản như biến, kiểu dữ liệu, hằng số, toán tử, điều kiện, vòng lặp và hàm.
 • Tìm hiểu về các câu lệnh điều kiện if-else, switch-case và các vòng lặp for, while, do-while để điều khiển luồng chương trình.

Bước 2: Học về hàm trong PHP

 • Tìm hiểu cách viết và sử dụng các hàm trong PHP.
 • Học cách truyền tham số và nhận giá trị trả về từ hàm.

Bước 3: Xử lý mảng và chuỗi

 • Tìm hiểu về cách khai báo, truy cập và thao tác với mảng trong PHP.
 • Nắm vững cách xử lý và định dạng chuỗi trong PHP.

Bước 4: Học về MySQL hoặc cơ sở dữ liệu khác

 • Hiểu cách kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng PHP.
 • Tìm hiểu về cách truy vấn, thêm, sửa và xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Bước 5: Học về OOP (Object-Oriented Programming) trong PHP

 • Hiểu khái niệm về lập trình hướng đối tượng và cách áp dụng nó trong PHP.
 • Học cách tạo lớp, đối tượng, kế thừa và ghi đè trong PHP.

Bước 6: Học về thư viện và framework PHP phổ biến

 • Tìm hiểu về các thư viện và framework phổ biến trong PHP như Laravel, Symfony, CodeIgniter, và Yii.
 • Đọc tài liệu, thực hành và xây dựng các ứng dụng nhỏ sử dụng framework.

Bước 7: Học về bảo mật và quy tắc phát triển an toàn

 • Tìm hiểu về các nguyên tắc bảo mật và phòng tránh lỗ hổng bảo mật phổ biến trong ứng dụng web PHP.
 • Học cách sử dụng các chức năng bảo mật như hash mật khẩu, kiểm tra nhập liệu và chống tấn công CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Bước 8: Thực hành và xây dựng ứng dụng thực tế

 • Xây dựng các dự án thực tế nhỏ hoặc tham gia vào các dự án mã nguồn mở để rèn kỹ năng.
 • Thực hành sử dụng thư viện và framework để phát triển ứng dụng web đa dạng.

Bước 9: Tìm kiếm tài liệu và tham gia cộng đồng

 • Đọc tài liệu chính thống từ trang web PHP.net và các nguồn tài liệu khác.
 • Tham gia vào cộng đồng lập trình PHP để hỏi đáp thắc mắc và học hỏi từ những người có kinh nghiệm.

Bước 10: Tiếp tục học tập và phát triển kỹ năng

 • Lập trình là một lĩnh vực không ngừng phát triển, hãy tiếp tục học tập, đọc sách và theo dõi các xu hướng mới để nâng cao kỹ năng lập trình PHP của bạn.

Nhớ rằng, việc học lập trình đòi hỏi kiên nhẫn và thời gian, hãy không ngừng thực hành và tìm kiếm giúp đỡ khi gặp khó khăn. Chúc bạn thành công trong việc học lập trình PHP!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *